Chính sách bảo mật và cam kết

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI


Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Chúng tôi phấn đấu cải thiện cuộc sống của bạn bằng cách đưa ra những thông tin về môi trường, chất lượng môi trường, giúp bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều tối cao và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi. TUÂN THỦ VÀ HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ Chúng tôi thường xuyên xem xét Chính sách bảo mật này và đảm bảo rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo cách tuân thủ chính sách này.


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Website: http://cem.gov.vn/
Email: envisoft@cem.gov.vn
Cơ quan chủ quản: CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính: TS. Trần Thị Minh Hương - Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc
Địa chỉ: Số 556, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.024.3577 1816 * Fax: 84.024.3577 1855 * Email : cem@vea.gov.vn